M.P MULTI-COUNT SERVICES LIMITED HOME PAGE                        
Contact Us
   
          CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS                                                  
pic1

 

SERVICES

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εισαγωγή
Η μεταφορά εργασιών και αλλαγής έδρας εταιρείας (re-domiciliation) στην Κύπρο διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113 όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2006 (Ν. 98(I)/2006).

Αλλαγή Έδρας (re-domiciliation)
Αρχικά μία αλλοδαπή εταιρεία για να μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου για να εγγραφεί ως εταιρεία συνεχίζουσα τις εργασίες της στην Κύπρο πρέπει, (ι) να έχει συσταθεί σε μία δικαιοδοσία η οποία να επιτρέπει τη μεταφορά του εγγεγραμμένου της γραφείου, και (ιι) το συστατικό της έγγραφο να της παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης της υπό το νομικό καθεστώς άλλης εγκεκριμένης δικαιοδοσίας.
Η αίτηση για τη μεταφορά εργασιών μιας εταιρείας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
Ψήφισμα που εκδόθηκε σύμφωνα με το νόμο της δικαιοδοσίας σύστασης της εταιρείας ή άλλο παρόμοιο έγγραφο που επιτρέπει στην αλλοδαπή εταιρεία να εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών ως νομικό πρόσωπο συνεχίζον τις εργασίες του,
Αντίγραφο του αναθεωρημένου συστατικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας
Πιστοποιητικό καλής υπόστασης,
Ένορκη δήλωση από σύμβουλο της εταιρείας, με την οποία να παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της αλλοδαπής εταιρείας και στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:


i. το ισχύον όνομα της αλλοδαπής εταιρείας και το όνομα με το οποίο θα συνεχίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στην Κύπρο,


ii. τη δικαιοδοσία δυνάμει της οποίας η αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί,


iii. την ημερομηνία σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας,

iv. το ψήφισμα ή αντίστοιχο έγγραφο με το οποίο η αλλοδαπή εταιρεία αποφασίστηκε να συσταθεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία,


v. την επίσημη ειδοποίηση της αλλοδαπής εταιρείας στην αρχή της χώρας σύστασης της για την απόφασή της να εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Κυπριακή Δημοκρατία,


vi. δήλωση ότι δεν εκκρεμούν διαδικασίες διοικητικής ή ποινικής φύσεως εναντίον της αλλοδαπής εταιρείας για παράβαση των νόμων της δικαιοδοσίας σύστασής της


Ένορκη Δήλωση από σύμβουλο της Εταιρείας, με την οποία να παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της αλλοδαπής εταιρείας, βεβαιώνοντας τη φερεγγυότητα της αλλοδαπής εταιρείας,

Κατάλογο συμβούλων της αλλοδαπής εταιρείας, όπως επίσης και του γραμματέα της ή των διευθυντών όταν αυτή η εταιρεία δεν έχει συμβούλους ή γραμματέα,

Κατάλογο των παρόντων μελών της αλλοδαπής εταιρείας,

Τέτοια έγγραφα όπως ο Έφορος ήθελε καθορίσει ανάλογα με την περίπτωση για να ικανοποιηθεί ότι:

(i) η αίτηση επιτρέπεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας σύστασης και,

(ii) τα μέρη που πρέπει να συγκαταθέσουν στη μεταφορά σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας σύστασης το έχουν πράξει.

Αφού καταχωρηθούν τα πιο πάνω έγγραφα και ικανοποιηθεί ο Έφορος Εταιρειών ότι είναι νομότυπα τότε η εταιρεία θα εγγραφεί προσωρινά ως συνεχίζουσα τις εργασίες της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθως, θα πρέπει να παρουσιάσει εντός έξι (6) μηνών στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει παύσει να είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη δικαιοδοσία σύστασης έτσι ώστε ο Έφορος να εκδώσει το πιστοποιητικό συνέχισης το οποίο επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Με την έκδοση του προσωρινού πιστοποιητικού της συνέχισης η αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται ότι είναι νομικό πρόσωπο που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και θεωρείται ως προσωρινά εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η εταιρεία υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και είναι ικανή να ασκεί όλες τις εξουσίες μιας εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου στην Κύπρο. Τέλος, το συστατικό έγγραφο όπως αναθεωρήθηκε θεωρείται ως το ιδρυτικό έγγραφο και, όπου αρμόζει, το καταστατικό της εταιρείας.

Ωστόσο, η εγγραφή της αλλοδαπής εταιρείας είναι άκυρη και χωρίς έννομο αποτέλεσμα εάν αυτή γίνεται με σκοπό να δημιουργήσει μια νέα νομική οντότητα, ή να ζημιώσει ή να επηρεάσει τη συνέχιση της εταιρείας ως νομικού προσώπου, ή να επηρεάσει την περιουσία της εταιρείας ή τον τρόπο που η εταιρεία αυτή θα διατηρήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, δικαιώματα, οφειλές και υποχρεώσεις, ή να καταστήσει αναποτελεσματικές οποιεσδήποτε νομικές ή άλλες διαδικασίες που εγέρθηκαν ή που πρόκειται να εγερθούν εναντίον της, ή να εμποδίσει οποιαδήποτε καταδίκη, απόφαση, γνωμάτευση, διάταγμα, χρέος, οφειλή ή υποχρέωση εναντίον της αλλοδαπής εταιρείας ή οποιουδήποτε μέλους, συμβούλου, ή αξιωματούχου της.
Εν κατακλείδι θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η Κύπρος αποτελεί εδώ και χρόνια ελκυστικό προορισμό για ίδρυση και εγγραφή εταιρειών ενώ τον τελευταίο χρόνο έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στη μεταφορά εργασιών αλλοδαπών εταιρειών στην Κύπρο λόγω και του μειωμένου εταιρικού φόρου ο οποίος επιβάλλεται επί κυπριακών εταιρειών και ο οποίος αντιστοιχεί σε 12,50% επί των καθαρών κερδών μίας εταιρείας. Λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αναμένεται ότι η τάση αυτή θα ακολουθήσει αυξητική πορεία στο σύντομο μέλλον.

     
     
     
Assurance & Audit Services      
Tax Planning and other Tax Services      
Legal Services      
Outsourcing Accounting function      
Company Formation      
Re-Domiciliation-(In Greek)

 

     
 
Related Links
Contact Info
Useful Links
Office Location
 
   

M.P Multicount Services Limited

40-42 Vyzantiou Street, 3rd Floor, Office 301

2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus

P.O Box 25582, 1310 Nicosia

Tel:+(357) 22-105300 Mob:+(357) 99 220585

Fax:+(357) 22 105600

Email:- info@multi-count.com